CIENT'ANNE E NU JUORNO

Martone - De Rosa

Sfuglianno nu libro d''e ffate,
liggette na vota stu cunto:
A duje 'nnammurate,
na strega birbante...
cient'anne abbracciate
facette restá!...

Cient'anne e nu juorno vulesse campá
io pure accussí...
Cient'anne e nu juorno vulesse durmí
sunnanno cu te...
Sunnanno cu te
sott'a stu cielo stellato...
dint'a 'sta varca abbracciate
ca vucánnoce 'a nonna
dicesse a chest'onne:
"Nun 'e scetá..."

Cient'anne e nu juorno vulesse campá
pe' farte capí...
ca nun esiste nu bene...
nu bene accussí!

Finale:

Cient'anne e nu juorno vulesse campá
sunnanno cu te..
.