'A 'NFRASCATA

Pisano - Lama

'Mmiez'ê ffronne,
'mmiez'ê ffronne d''a 'Nfrascata,
ce sta na casarella prufumata;
chien''e sciure, chien''e rose avvellutate
addó' se ferma 'o sole p''a guardá...
Addó' se ferma 'o sole p''a guardá...

E na figliola cu duje uocchie nire,
s'affaccia, tutt''e ssere, a vintun'ore...
E 'o core mio se fa na cammenata,
tutt''e ssere,
'mmiez'ê ffronne d''a 'Nfrascata...

Raggio 'e luna,
raggio 'e luna 'nnargentato,
tu comme si' felice e affurtunato:
Quanno, 'a sera, 'sta fenesta s'è appannata,
te miette 'e faccefronte p''a guardá...
Te miette 'e faccefronte p''a guardá...

E quanno 'sta figliola s'addurmenta,
tu trase a ll'intrasatto, e 'a vase 'nfronte...
E po' te firme ccá, tutt''a nuttata,
pazzianno
'mmiez'ê ffronne d''a 'Nfrascata!

Ll'aggio ditto,
ll'aggio ditto a 'sta figliola:
"Chi è bella comm'a vuje nun pò stá sola:
'Sta vucchella tène 'addore d''e vviole
e io desse tutt''a vita p''a vasá...
E io desse tutt''a vita p''a vasá!..."

E tengo pronto giá nu lietto 'e sposa,
cu duje cuscine, fatte 'e fronne 'e rose...
Ce manca na cuperta arricamata...
e 'a facimmo
cu sti ffronne d''a 'nfrascata!