SO' TURNATO CU TE


Peppino De Filippo


Marí'...
Só' turnato cu te!
E tu,
si' turnata cu me...
Comm'a quanno vulive
cu me sempe campá,
comm'a quanno dicive:
Sulo a te voglio amá...

Ca si' turnata cu me,
tutta Napule ll'ha da sapé...
ca 'nziem'a me vuó' restá,
tutta Napule ll'ha da appurá:
P''e llogge e pe' tutt''e ciardine,
'sta nutizia facimmo vulá...
pecché è na canzone d'ammore
ca pure ll'aucielle,
Marí', hann''a cantá.

Marí'...
Tutt''a vita cu te.
Marí' sempe 'nzieme cu me.
Pe' guderce 'o calore
'e 'sta felicitá...
Pe' guderce ll'ammore
ca stu bbene ce dá!

Ca si' turnata cu me,